Disclaimer

Profielwerkstuk.nl (penvoerder Vrije Universiteit Amsterdam, namens betrokken partners) betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Profielwerkstuk.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Profielwerkstuk.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Profielwerkstuk.nl en dit auteursrecht dient ten alle tijde vermeld te worden bij niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

Creative Commons-Licentie
Dit werk van Profielwerkstuk.nl valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.