Advies formuleren

Naast een conclusie kan het zijn dat er in jouw onderzoek ook een advies komt te staan. De volgende stappen helpen je bij de formulering van het advies.

  1. Blik terug op je onderzoeksplan, daarin staat de relevantie van je onderzoek. Bij het opstellen van de onderzoeksvraag heb je al nagedacht over de maatschappelijk, wetenschappelijk of praktische relevantie.
  2. Denk na over wie je kan adviseren op basis van je onderzoek. Zijn dat onderzoekers, mensen met een bepaald beroep of mensen met een specifieke eigenschap? Of meerdere doelgroepen?
  3. Denk na over wat je precies kan adviseren aan iedere doelgroep. Wees zo specifiek mogelijk in je beschrijving. Voorbeeldzinnen:
  • Op basis van het onderzoek worden ….(doelgroep) geadviseerd om ….
  • Wanneer er sprake is van …. worden ouderen dan ook geadviseerd om ….
  • De conclusie van dit onderzoek is met name van belang voor …. . Zij worden dan ook geadviseerd om ….

Heb je het allemaal op papier? Nu ben je er echt bijna! Tijd om wereldkundig te maken van jouw conclusies en ontdekkingen. In onze artikelen over presenteren, lees je het hoe & wat!