Advies formuleren

Het kan zijn dat er in jouw onderzoek ook een advies wordt geformuleerd. Hierbij kan je de volgende stappen als handvat gebruiken.

 1. Blik terug naar je onderzoeksplan waar je de relevantie van je onderzoek hebt beschreven. Bij het opstellen
  van de onderzoeksvraag heb je al nagedacht over de maatschappelijk, wetenschappelijk of praktische
  relevantie.
 2. Denk na over wie je specifiek kan adviseren op basis van je onderzoek. Zijn dat andere onderzoekers, mensen
  met een bepaald beroep of mensen met een specifieke eigenschap? Of meerdere doelgroepen?
 3. Denk na over wat je specifiek kan adviseren aan iedere doelgroep. Wees zo specifiek mogelijk in je
  beschrijving. Voorbeeldzinnen:

  • Op basis van het onderzoek worden ….(doelgroep) geadviseerd om ….
  • Wanneer er sprake is van …. worden ouderen dan ook geadviseerd om ….
  • De conclusie van dit onderzoek is met name van belang voor …. . Zij worden dan ook geadviseerd om ….