Conclusie formuleren

Tijdens en aan het eind van het profielwerkstuk ben je bezig met het beantwoorden van de onderzoeks- en deelvragen. Het is belangrijk dat je de antwoorden van deze vragen helder beschrijft voor jezelf en alle andere betrokkenen. Maar hoe pak je het beantwoorden van de onderzoeks- en deelvragen aan?

Geef antwoord op de onderzoeks- en deelvragen

 1. Lees de onderzoeksvraag en deelvragen goed
  • Natuurlijk ben je afgelopen maanden intensief bezig geweest met het profielwerkstuk. Hierdoor ben je op de hoogte van onderzoeks- en deelvragen, maar het kan altijd helpen om deze vragen nogmaals kritisch door te nemen. Op deze manier kun je concreet antwoord geven op iedere vraag.
 2. Ga na of je de resultaten overzichtelijk hebt gemaakt
  • Bij het beantwoorden van de onderzoeks- en deelvragen onderbouw je het gegeven antwoord. Om dit te doen, heb je een overzicht nodig van de resultaten en/of de verzamelde literatuur.
 3. Geef antwoord op iedere onderzoeks- en deelvragen
  • Beantwoord de opgestelde onderzoeks- en deelvragen zo nauwkeurig mogelijk. Begin eerst met de deelvragen en rond af met het beantwoorden van de onderzoeksvraag en een samenvattend antwoord.
  • Let op: benoem niet alles wat je te weten bent gekomen bij het beantwoorden van onderzoeks- en deelvragen, maar alleen de informatie die antwoord geeft op de vragen. Het kan zijn dat je meer informatie hebt gevonden en kennis hebt opgedaan, dan de antwoorden op de onderzoeks- en deelvragen. Hiervoor heb je vaak ruimte bij het verklaren van je conclusies of discussie. Twijfel je? Maak dit bespreekbaar met je begeleider(s).
 4. Conclusie opstellen / hypothese aannemen of verwerpen
  • Formuleer een conclusie naar aanleiding van het onderzoek. Doe dit zo volledig mogelijk met zo min mogelijk woorden.
  • Heb je vooraf een hypothese opgesteld? Bepaal dan of deze wordt aangenomen of verworpen en verwerk dit bij het beantwoorden van onderzoeks- en deelvragen. Doe dit zo volledig mogelijk met zo min mogelijk woorden.
   • Hypothese aannemen: Je neemt de hypothese aan als de conclusie van je onderzoek volledig overeenkomt met de verwachting die je had.
   • Hypothese verwerpen: Je verwerpt de hypothese volledig als de conclusie van je onderzoek niet of gedeeltelijk overeenkomt met de verwachting die je had.

Verklaar je conclusies

 1. Het is van belang dat je de gegeven antwoorden op onderzoeks- en deelvragen en de bijbehorende conclusies kunt onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld met gebruikte literatuur of met de data uit het onderzoek. Bij het verklaren van de conclusies gebruik je alleen informatie die je tot dan toe in het profielwerkstuk hebt verzameld. Leg uit waarom het logisch is dat jij deze resultaten uit je onderzoek hebt gekregen. Onderbouw dit met literatuur. Enkele voorbeeldzinnen:
  • Het effect van … op … kan verklaard worden door … omdat uit het onderzoek van … blijkt dat ….
  • De resultaten van dit onderzoek zijn te verklaren aan de hand van de resultaten van eerder onderzoek,
   namelijk …
 2. Bedenk een mogelijke verklaringen voor het niet vinden van bepaalde resultaten. Onderbouw dit met literatuur. Leg uit waarom het logisch is dat je bepaalde resultaten niet uit je onderzoek hebt gekregen, terwijl je die wel had verwacht. Onderbouw dit met literatuur of met eigenschappen van je onderzoek, zoals een andere doelgroep, andere onderzoeksomgeving, andere instrumenten etc. Enkele voorbeeldzinnen:
  • De verwachtingen zijn in dit onderzoek niet bevestigd. Dit is te verklaren door …
  • Verwacht werd dat dit … uit het onderzoek zou komen. Mogelijk kan dit verklaard worden door de kleine steekproef van het onderzoek, want …
  • De hypothese is verworpen. Er werd verwacht dat …. maar nu blijkt dat …. Het onderzoek uit 2020 bevestigt
   deze conclusie, want …