Dataverwerking

Zo! Je bent toe aan het verwerken en analyseren van je data. Als je begint met analyseren, is het belangrijk dat je eerst kijkt of je een kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaat uitvoeren. Dit voorbeeld verheldert het al wat meer: met kwantitatief onderzoek stel je vast dat studenten van een universiteit hun nieuwe studie gemiddeld met een 8 beoordelen. Met kwalitatief onderzoek ontdek je ook waaróm dat zo is.

Op deze pagina lees je hoe en wat!

Kwalitatief onderzoek: woorden en interpretaties

Bij kwalitatief onderzoek stel je vooral open vragen en ga je dieper in op (interessante) antwoorden. Die vragen stel je face to face of in een groepsbijeenkomst. Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend en gaat over interpretaties, ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden meestal weergegeven in woorden. Het gaat hier niet om ‘harde’ cijfers.

Deze onderzoeksmethode is niet om theorieën te testen. Het geeft je  inzicht in het ‘waarom’. Wat zijn de verschillende interpretaties en opvattingen van mensen, welke betekenis geven ze aan bepaalde gebeurtenissen of verschijnselen geven? Zijn jouw onderzoeksgegevens bijvoorbeeld teksten of beelden? Dan past (waarschijnlijk) een kwalitatief onderzoek beter bij jouw profielwerkstuk. 

Kwantitatief onderzoek: cijfers

Een kwantitatief onderzoek is handig als je veel gegevens nodig hebt en gaat verwerken. Het gaat hier om cijfers, je stelt dan vragen als “Hoeveel uur per week studeer je?”, “Welk cijfer geef jij je nieuwe studie?” Bij zo’n onderzoek verzamel je data (meestal) in de vorm van cijfers, die je kunt onderverdelen in categorieën of rangschikken. Het voordeel van kwantitatieve data is dat je het makkelijk kunt vergelijken. Voorbeelden zijn experimenteel onderzoek, vragenlijsten en monitoring. De data worden vaak gebruikt om grafieken of tabellen te maken. Bij een grafische analyse maak je grafieken (of een cirkeldiagram) die ondersteunen bij het zoeken naar het verband tussen grootheden. Wat je ook kiest, het moet duidelijk, volledig en te begrijpen zijn. Zelfs zonder onderschrift!

Voorbeeld: je wil weten wat het verband is tussen het aantal gebruikte liters benzine en de snelheid van een auto, over een afstand van 100 kilometer. Dan is de eenheid voor de benzine in liters en de snelheid in km/h.

Kwantitatief onderzoek: vragenlijsten

Kwantitatief onderzoek met vragenlijsten vraagt om een andere aanpak. In jouw vragenlijsten ligt de volgorde van de vragen vast, net als de antwoordmogelijkheden. Deelnemers moeten bijvoorbeeld kiezen voor een antwoord op de 5-puntsschaal, van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Ze kunnen de vragenlijst online invullen of telefonisch beantwoorden (een telefonische enquête). De data die je verzamelt hebt, analyseer je bijvoorbeeld in Excel.

Bekijk hier de video over kwantitatief onderzoek

Mixed methods

In een onderzoek kun je zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruiken, dat noemen we ‘mixed method onderzoek’. Je houdt dan bijvoorbeeld eerst interviews om meer inzicht te krijgen en vervolgens toets je met behulp van enquêtes in hoeverre de uitspraken op jouw doelgroep van toepassing zijn.

Voorbeelden kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Kwantitatief Kwalitatief
Enquêtes Diepte-interview
Gestructureerde interviews            (Participerende) observatie
Monitoring Focusgroep
Experimenteel onderzoek Casestudies

Statistiek

Wanneer je twee groepen wil vergelijken, of wanneer je een verband wil onderzoeken tussen variabelen, dan maak je gebruik van statistiek. Wanneer je wiskunde A hebt zul je hier al het een en ander over hebben geleerd. Voor leerlingen met wiskunde B, C of D geen paniek: Universitair Docent Jonas van Nijnatten heeft een cursus gemaakt over basisstatistiek. Op deze pagina vind je naast de presentatie, ook twee Google Spreadsheets. Met deze spreadsheets kun je oefenen met een t-test en met correlatie. Deze spreadsheets gebruik je bij de cursus om een aantal oefenopdrachten te maken, maar misschien kun je ze ook direct voor jouw data gebruiken. Let op dat je een kopie van de spreadsheets maakt, zodat je ze kunt bewerken.

Gegevens analyseren

Maar hoe zet je al die informatie nou om naar bruikbare data? Dat doe je al je verzamelde data te verwerken en analyseren. Maak hiervoor eventueel gebruik van tabellen, grafieken en statistiek. Zoek naar zaken die opvallen, interpreteer je gegevens en analyseer ze. Kijk naar verbanden en verschillen en doe daarmee ideeën en verklaringen op. Hoe je data analyseert hangt af van het type onderzoek.

Kwanitatief analyseren

Wanneer je werkt met getallen (kwantitatief) zul je ze moeten verwerken in berekeningen en grafieken. Jouw vraagstelling en onderzoeksmethode bepaalt de analysemethode(n) die je nodig hebt. (Maar zoals we al eerder zeiden: geen paniek over statistiek!)

Kwalitatief analyseren

Ook als je kwalitatief onderzoek doet, moet je meetgegevens verwerken. Een audio-opname van een interview of aantekeningen van een observatie is nog geen bruikbare informatie. Om dat te bereiken, ga je transcriberen. Dat is woord voor woord opschrijven wat er gezegd is. Of in het geval van een observatie: je aantekeningen uitwerken naar een logisch verhaal. Vervolgens kun je verschillende citaten/informatie in je document labelen, oftewel: coderen. Hiermee schep je orde in de grote hoeveelheid informatie die je hebt verzameld en ontdek je makkelijk(er) verschillen, overeenkomsten of patronen. Als bijvoorbeeld meerdere personen het over een ‘boze emotie’ hebben, kun je deze antwoorden labelen als “boos”. Let op: er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de emotie van de persoon zelf of de emotie waarover gesproken wordt. 

Handig!

Je hebt de data overzichtelijk verwerkt als:

  • Alle data in de grafieken of tabellen zijn verwerkt. Er is niets achtergebleven.
  • Eventuele gemiddelden of trendlijnen met meerwaarde voor het onderzoek zijn toegevoegd.
  • De grafieken of tabellen hebben een titel en/of een beschrijving eronder.

Heb je alles getranscribeerd, gelabeld, gecodeerd en je grafieken in elkaar gezet? Dan heb je wel een kopje koffie of thee verdiend. Maar niet te lang, want hierna ga je door naar de volgende ronde:

Het schrijven van je profielwerkstuk!