Deelvragen opstellen

Soms is het handig om een onderverdeling te maken in hoofd- en deelvragen. Dit is bijvoorbeeld nodig als het antwoord op de hoofdvraag afhangt van meerdere factoren/omstandigheden. De antwoorden op de deelvragen samen leveren het antwoord op de hoofdvraag.

Vaak wordt in deelvragen het verband tussen twee grootheden onderzocht, waardoor je in het antwoord op de hoofdvraag de invloed van meerdere factoren kunt beschrijven.

Afhankelijk van jouw onderwerp en onderzoeksvraag, kun je ook al nadenken over de deelvragen. Dit dwingt je om vanaf het begin al goed na te denken over de structuur van jouw PWS. Deelvragen helpen je om uiteindelijk tot antwoord op je hoofdvraag te komen.