Documentatie bij een pws

Een goed gebruik uit de academische wereld is om naast een eindverslag, ook een inhoudelijk logboek en een onderzoeks- of ontwerpvoorstel (voor aanvang van de uitvoering) te schrijven. Deze procedure kan ook worden toegepast bij profielwerkstuk, waar leerlingen aan werken. Voor de docent maakt dit de begeleiding en beoordeling makkelijker, voor leerlingen zelf verhoogt het de kwaliteit van het werk.

Op basis van de vaardigheden die in het wo gevraagd worden is het logisch om leerlingen niet een lang verslag, maar een kort paper te laten schrijven over hun bevindingen. Het dwingt leerlingen om tot de kern te komen, alleen relevante theorie te presenteren en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Het onderzoeksvoorstel biedt ruimte om recht te doen aan al het theoretisch uitzoekwerk dat leerlingen in de voorbereiding hebben gedaan. Hier is ruimte voor theorie die niet relevant is voor het uiteindelijke resultaat, maar wel belangrijk was bij het maken van keuzes in de voorbereiding en onderweg.

Kort samengevat produceren leerlingen dus drie documenten:

  • Een inhoudelijk logboek dat een chronologisch procesdocument is. Het logboek wordt niet gezien als een registratie van de gemaakt uren van de leerlingen, maar eerder al een journaal waarin de leerlingen hun bevindingen en gedachtenprocessen kunnen formuleren. Vooral voor zichzelf, maar ook voor jou als begeleider/beoordelaar. Zie de pagina over logboeken.
  • Een onderzoeksvoorstel (of ontwerpvoorstel), waarin een degelijk theoretisch kader (de ‘status questionis’) de basis vormt voor een plan van aanpak. Bij een ontwerpopdracht hoort daar ook een markt- of behoeftenonderzoek bij. Er is nagedacht over een haalbare, realistische opzet van het onderzoek (of ontwerp), waarbij rekening is gehouden met validiteit. Zie de pagina over het onderzoeksvoorstel.
  • Het eindverslag of – paper. Een paper schrijven is gebruikelijk in de academische wereld, een profielwerkstuk is hiervoor een eerste oefening.

Daarnaast wordt het profielwerkstuk mondeling afgesloten met een presentatie van de resultaten, want dat is ongeveer de enige concrete eis die het examenbesluit aan een profielwerkstuk stelt (zie de pagina over de inleiding en het doel van het pws).