Effectief zoeken op internet

Hoe kun je gericht zoeken op internet naar wetenschappelijk verantwoord materiaal? Door het combineren van meerdere zoektermen kun je het aantal treffers dat je krijgt vergroten, verkleinen of relevanter maken, wat de efficiëntie van je zoekvragen vergroot.

Hoe kan ik effectiever met Google zoeken?

Google is op dit moment de meest populaire zoekmachine en heeft een enorme database. Hierdoor vind je altijd resultaten op je zoekvragen, maar niet alle resultaten zijn even relevant. Tips & tricks om sneller en efficiënter met Google te zoeken:

  • Probeer altijd met meerdere woorden te zoeken die goed aansluiten op je zoekvraag
  • Gebruik Booleaanse operatoren (zie verderop deze pagina) of Google Advanced Search om verschillende zoekcombinaties te kunnen maken
  • Gebruik aanhalingstekens als je een citaat of andere exacte woordencombinatie in Google wilt zoeken, bijvoorbeeld: “rode appel”, “groene energie”
  • Typ de extensie van het document in je zoekopdracht als je op zoek bent naar een bepaalde documentsoort, bijvoorbeeld: pdf, docs, xls
  • Typ het adres van de site in je zoekopdracht wanneer je op zoek bent naar informatie op een bepaalde site en je dit niet kunt vinden
  • Stel: je wilt het rooster van Natuur- en Sterrenkunde op de VU-site vinden. Je typt: rooster natuur- en sterrenkunde site:www.vu.nl.
  • Gebruik een – (min) teken voor het woord wanneer je dat woord wilt uitsluiten
  • Stel: je zoekt informatie over groene energie maar wilt geen informatie over windmolens ontvangen. Typ dan in je zoekveld: “groene energie” -windmolens
Hoe kan ik wetenschappelijke publicaties vinden in Google?

Wetenschappelijke publicaties kan je in Google vinden via Google Scholar. In Google Scholar zoek je alleen in wetenschappelijke bronnen. Hier vind je met name artikelen. Ben je op zoek naar boeken dan zal je de sub-site Google Books moeten raadplegen.

Google Scholar biedt eenvoudige toegang tot veel literatuur en is vaak een goed startpunt voor je literatuuronderzoek. Het is daarentegen niet de enige toegang tot literatuur. Google Scholar gebruik je daarom het beste naast andere informatieplatformen, zoals de zoekmachine van een bibliotheek. Sommige bronnen die je via Google Scholar vindt, zijn alleen toegankelijk met een passwoord van de universiteit. Als je niet aan een universiteit studeert of werkt, kun je wel altijd gebruik maken van bronnen die Open Access zijn. Meer informatie over Open Access bronnen is hier te vinden.

Wat zijn Booleaanse operatoren?

Een zoekvraag is meestal zo specifiek dat je niet met één enkele zoekterm het gewenste resultaat zult krijgen. Je moet daarom meerdere zoektermen gebruiken die je met elkaar verbindt door middel van Booleaanse operatoren. Dit zijn zoekoperatoren die helpen bij het verfijnen van zoekacties. De bekendste zijn AND, OR en NOT. In de meeste zoekmachines kun je je zoekacties verfijnen met behulp van deze Booleaanse operatoren.

Hoe gebruik je Booleaanse operatoren?

AND en OR zijn operatoren waarmee je verschillende zoektermen met elkaar kan combineren. Door AND te gebruiken versmal je je zoekresultaat en daarmee verklein je het aantal resultaten. OR verbreedt daarentegen je zoekresultaat waardoor het aantal resultaten toeneemt. Met NOT kun je zoektermen uitsluiten. Hierdoor verklein je het aantal resultaten.

Booleaanse operator  Voorbeeld  Resultaat  Visueel 
AND  Coca-Cola AND Pepsi  Minder zoekresultaten.
Je vindt hiermee alleen de artikelen die over zowel Coca-Cola als Pepsi spreken 
OR  Coca-Cola OR Pepsi   

Meer zoekresultaten.
Je vindt hiermee de artikelen die alleen spreken van Coca-Cola, de artikelen die alleen spreken van Pepsi en de artikelen die over zowel Coca-Cola als Pepsi spreken 

 

 

NOT  Coca-Cola NOT Pepsi   

 

Minder zoekresultaten.
Je vindt hiermee alleen de artikelen die spreken van Coca-Cola waarbinnen niet wordt gesproken over Pepsi 

 

Let op: de zoekmachine Google combineert automatisch de zoektermen. Je hoeft in Google AND dus niet toe te voegen. Daarnaast werkt in Google de Booleaanse operator NOT niet! Gebruik in plaats hiervan het – teken, bijvoorbeeld “bank -meubel”.

Hoe gebruik ik andere operatoren?

Naast de Booleaanse operatoren AND, OR en NOT zijn er nog een paar handige zoekoperatoren.

Tekens voor een exacte woordencombinatie

Soms is het handig om te zoeken op een exacte woordcombinatie, of te wel een zoekstring. Dit maakt je zoekvraag specifieker. In sommige zoeksystemen moet je de term of meerdere woorden tussen enkele of dubbele aanhalingstekens zetten, in andere is dit niet vereist. Er zijn ook zoekfuncties die een streepje vereisen tussen de woorden van een samengestelde zoekterm.

Voorbeeld:
Als je zoekt op “Quantum Theory” krijg je alleen treffers waarin deze woordcombinatie letterlijk voorkomt.

Zoeken naar woorden die vlak bij elkaar staan

Hiervoor kan je een proximity operator of nabijheidoperator ADJN (adjacent) gebruiken. De N staat voor het maximaal aantal tussenliggende woorden.

Voorbeeld:
“Booleaanse functie ADJ3 variabelen”: kan treffers opleveren met de tekst

  • “Booleaanse functie op twee variabelen” of:
  • “Booleaanse functies van veel variabelen” 
In één keer zoeken naar meerdere woorden met Wildcards

Vaak zijn voor je zoekvraag meerdere woorden die erg op elkaar lijken relevant. Met zogenaamde wildcards kun je in één keer op deze woorden zoeken. Je gebruikt dan een teken dat aangeeft dat op de aangegeven plaats in het woord of de zin één of meer willekeurig andere tekens mogen staan:

 

Voorbeeld zoekterm
Wat de zoekmachine zoekt
Trunceren
Het vervangen van één of meerdere letters door het symbool * (soms ? of $) Cultuur* Cultuuraanbod, Cultuurbehoud, Cultuurbeleid, etc.
Maskeren
Het vervangen van één letter door het symbool ?
(soms # of !). Dit is handig als een woord op meerdere manieren wordt gespeld.
Organi?ation

Produ?t

 

Organisation, Organization

Product, Produkt