Experimenteren

Gaat jouw vraag over chemische, natuurkundige of (neuro-)biologische processen? 

Dit soort vragen passen goed in een NT- of NG-profiel. De gegevens die je nodig hebt, zijn waarschijnlijk het best te verkrijgen uit metingen, als onderdeel van de empirische cyclus.

Voorbereiding experiment

Bij het ontwerpen van een experiment is het cruciaal dat je hier van te voren goed over nadenkt. Eigenlijk moet je ieder klein detail hebben uitgedacht en uitgeschreven.

Vragen die je je hierbij moet stellen, zijn de volgende:

 • Toets ik met dit experiment mijn eerder opgestelde hypothesen?
 • Is mijn experiment haalbaar? Zorg ervoor dat je onderstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden
  • Is het te financieren?
  • Heb ik genoeg tijd?
  • Is er apparatuur beschikbaar?
  • Is mijn experiment ethisch verantwoord?
 • Hoe ga ik mijn experiment uitvoeren? Planning!
  • Denk hierbij aan een uitgeschreven tijdsplanning en benodigdheden. Schrijf een protocol (=nauwkeurig script, ook wel Materiaal & Methode) van je experiment. Welke handelingen voer je precies uit, en wanneer? Als het veel tijd kost om je opstelling te bouwen, plan dit dan goed in. Wie doet wat (taakverdeling)? Zijn eventuele deelnemers van je experiment op de hoogte gesteld? Maak je een profielwerkstuk voor scheikunde, overleg dan ook met jouw docent of je de H- en P-zinnen (hazard and precautionary) moet noteren. Als je deze zaken van te voren goed uitdenkt, voorkom je fouten tijdens de latere uitvoering.
 • Welke data gaat er uit het experiment komen, en (hoe) kan ik die analyseren?
  • Benoem alle variabelen. Zijn dit afhankelijke of onafhankelijke variabelen? Welke wil je uiteindelijk toetsen? Hoe meer verschillende condities je maakt, hoe lastiger het met elkaar allemaal te vergelijken is, zeker als je het ook statistisch wilt toetsen.
 • Test je opstelling: Pilot experiment
  • Het is enorm handig om je experiment in het klein eens te testen. Dit proef experiment noemen we de pilot. Bij een pilot test je de opstelling, en kijk je of alles goed gaat. Indien een pilot experiment mogelijk is, raden we dit zeker aan.

Let op: als je gegevens direct afkomstig zijn van mensen, moet je werken met toestemmingsformulieren en ethische verklaring. Denk bijvoorbeeld aan gegevens uit testjes, interviews of observaties. Lees hier meer over ethiek en proefpersonen.

Uitvoering experiment

Het is van groot belang dat je alle stappen hebt doorlopen van de voorbereiding, vóór je begint aan de uitvoering van het experiment zelf.  Aan de hand van je pilot experiment kun je nog dingen in de opstelling/uitvoering aanpassen. Bekijk de checklist in de downloads of je klaar bent voor uitvoering.

Schrijf alles op

Zorg dat je tijdens de uitvoering goed documenteert. Niet alleen de data die je verkrijgt, maar het is ook handig om eventueel opvallende zaken in een logboek bij te houden. Valt bijvoorbeeld een batterij uit tijdens je experiment of gaat het brandalarm af en heeft dit effect op jouw experiment? Als je dit goed bijhoudt, kun je dit meenemen in je discussie.