Werken met proefpersonen

Wanneer je onderzoek gaat doen met proefpersonen, bijvoorbeeld aan de hand van vragenlijsten of een experiment, dan is het van belang om met een aantal zaken rekening te houden. Proefpersonen moeten goed geïnformeerd worden over wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast moeten ze toestemming geven aan de onderzoeker, voor zowel deelname als voor dat de onderzoeksgegevens gebruikt mogen worden. De onderzoeker heeft weer de verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Dit kan door bijvoorbeeld geen namen direct aan onderzoeksgegevens te koppelen, en na afloop van het profielwerkstuk data van personen niet langer te bewaren.

Proefpersonen informeren over het onderzoek

Je kunt je proefpersonen het beste informeren door het onderzoek uit te schrijven op één A4tje. Hierin verwerk je in elk geval het volgende:

  • Waar gaat je onderzoek over? Wat is het doel van je onderzoek? Waarom is dit belangrijk?
  • Hoe gaat het experiment?
  • Hoe lang duurt het?
  • Wat moet de proefpersoon doen?
  • Wat kan de proefpersoon verwachten?
  • Wat gebeurt er wanneer het onderzoek is afgelopen?

Informed consent

Wanneer alles duidelijk is voor de proefpersoon, en de proefpersoon geen vragen meer heeft, is het gebruikelijk dat de proefpersoon een “informed consent” tekent. Dit is een A4tje waarin wordt verklaard dat de proefpersoon op de hoogte is van alle belangrijke informatie rondom het profielwerkstuk. Zowel de onderzoeker als de proefpersoon tekenen de informed consent. Bij de downloads op deze pagina, vind je een template van een informed consent die je zelf kunt gebruiken. Lees hem goed door en vul aan waar nodig.