Plan van aanpak maken

Wanneer je begint aan het profielwerkstuk, is het belangrijk om te weten hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Meestal moet je dat vastleggen in een plan van aanpak. Daarin staat je planning, afspraken met teamgenoten, een eventuele inschatting van de kosten en welke middelen er nodig zijn. Als je dat en meer op een rijtje zet weet je precies hoe lang je nodig hebt, om er wat moois van te maken.

Planning

In de opdrachtomschrijving van je school, vind je de deadlines en momenten waarop je onder schooltijd aan je profielwerkstuk mag werken. Deze opdrachtomschrijving heb je nodig bij het maken van je plan van aanpak. Houd ook rekening met de schoolvakanties en beschikbaarheid van jou en je teamgenoten.

Voor het maken van een plan van aanpak, kan een strokenplanning een fijne vorm zijn. Hierin zet je alle activiteiten in een tijdsschema en kan je precies zien of alles nog volgens planning loopt.
Elke activiteit kost een aantal uur. Kijk goed naar het soort activiteit en hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Dit helpt je bij het maken van een goede planning.

Hier vind je een aantal voorbeelden van activiteiten, die je kunt opnemen in de planning:

Activiteit Opmerkingen
Literatuuronderzoek Bij onderzoeken waarbij je metingen doet, zul je eerst theoretische kennis en vergelijkbare onderzoeken moeten bekijken.
Proef experiment Het is aan te raden om indien mogelijk een proef experiment uit te voeren. Zo krijg je een idee van waarop je moet letten bij het definitieve experiment. Gebruik voor je proef experiment eenvoudige en snel beschikbare middelen, het is niet gericht op het krijgen van bruikbare meetgegevens. Door dit vooraf te doen krijg je helder of het nuttig is en welke materialen er nodig zijn. Ook verkennende enquêtes en interviews bij een kleine groep proefpersonen zijn nuttig in de voorbereiding van een meting met grote aantallen deelnemers.
Uitdenken methode en materialen Het uitdenken van de meetmethode kost tijd. Daarbij wordt ook de opstelling/setting van de metingen uitgewerkt en worden de materialen inclusief meetsystemen vastgelegd.
De methode bestaat uit eenmalige en repeterende handelingen per meting. Eenmalige handelingen zijn bijvoorbeeld het klaarzetten van de spullen, ijken/inregelen van de meetsystemen, instrueren van helpers en openzetten van enquêtes.
Verzamelen van materialen Het kost meestal enige tijd om alle benodigde materialen en meetsystemen te verzamelen, hiermee moet tijdig worden gestart. Soms wordt vanwege te lange levertijden gekozen voor alternatieve spullen.
Afspraken maken met locaties en experts Als je in je profielwerkstuk gebruik maakt van de ruimtes van anderen of experts, hou dan rekening met dat het even kan duren voordat zij een afspraak kunnen maken. Zorg dat je hier op tijd aan begint!
Voorbereiding experimenten De voorbereiding van de experimenten kan bijvoorbeeld bestaan uit: bouwen en testen meetopstelling, regelen setting en het ontwikkelen en testen van software.
Uitvoering experimenten Bij de uitvoering van de experimenten verzamel je meetgegevens. Observeer alles zorgvuldig en leg het vast, zodat je voldoende informatie hebt voor je dataverwerking.
Dataverwerking Dataverwerking van de meetgegevens tot heldere informatie kan veel tijd kosten. Als je vooraf de juiste methode kiest, kun je een goede inschatting maken van de tijd die het je gaat kosten. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.
De onderzoeks- of ontwerpfases De stappen van een onderzoek of onderwerp, zijn niet altijd direct te koppelen aan de onderdelen van het profielwerkstuk. Zorg ervoor dat dit helder is.
Schrijven van het verslag Het schrijven van een verslag gaat in stappen. Eerst maak je een conceptverslag, daar kijkt je docent naar en voorziet het van commentaar. Daarna ga je aan de slag met het definitieve verslag, waarin je uiteraard de commentaren van je docent meeneemt.
Maken van presentatie Veel scholen doen de eindpresentaties op een gezamenlijk moment. Trek voldoende voorbereidingstijd uit en doe een proefpresentatie, zodat jullie vol vertrouwen het profielwerkstuk kunnen presenteren.
Samenwerken is afspraken maken

Het maken van afspraken voorkomt onduidelijkheid. Neem deze dus op in het profielwerkstuk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wie doet wat? Maak een taakverdeling.
  • De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de teamleden (denk aan telefoonnummers, e-mailadressen, vakantieplanning)
  • Onderlinge communicatie en bestanden: Waar zet je documenten en afspraken neer? Op welke manier communiceren jullie onderling en met de docent? Zorg dat anderen bij de bestanden kunnen als iemand even niet beschikbaar is.
  • Kwaliteitscontrole: Hoe zorg je dat je een goed resultaat oplevert? Leg het profielwerkstuk voor aan iemand anders (peerreview) en maak gebruik van checklisten.
  • Waar berg je spullen op en wie kan er bij?