Plan van aanpak maken

Wanneer je begint met je profielwerkstuk, is het belangrijk dat je rekening houdt met de tijd die het zou kosten om je profielwerkstuk voor elkaar te krijgen. Meestal moet je dat vastleggen in een plan van aanpak, waarin zowel je planning staat als de afspraken die je met je teamgenoten maakt, als je inschatting van de kosten en benodigde middelen.

Planning

In de opdrachtomschrijving van je school vind je de deadlines en de momenten waarop je in schooltijd aan je profielwerkstuk kunt werken. Deze opdrachtomschrijving heb je nodig bij het maken van je plan van aanpak. Ook houd je rekening met de schoolvakanties en de momenten waarop jij en of je teamgenoten niet beschikbaar zijn.

Maak bijvoorbeeld een strokenplanning, daarin zet je de activiteiten die je moet doen uit in de tijd. Op internet vind je diverse voorbeelden.

Elke activiteit zal een aantal uren kosten, de doorlooptijd is afhankelijk van de beschikbare tijd en het het soort activiteit.

Voorbeelden van activiteiten die jij mogelijk in jouw planning moet opnemen:

ActiviteitOpmerkingen
LiteratuuronderzoekBij onderzoeken waarbij metingen worden uitgevoerd zal gestart worden met het verzamelen van theoretische kennis en vergelijkbaar onderzoek.
ProefexperimentHet is aan te raden om indien enigszins mogelijk een proefexperiment uit te voeren. Dit geeft een beeld van de aandachtspunten bij het definitieve experiment. Het wordt uitgevoerd met eenvoudige en snel beschikbare middelen en is niet gericht op het verkrijgen van bruikbare meetgegevens. Een verkennend experiment kan met een snel in elkaar geknutselde opstelling uitgevoerd worden zodat de ordegrootte van de te verwachten effecten wordt bepaald en duidelijk wordt welke materialen nodig zijn. Ook verkennende enquêtes en interviews bij een kleine groep proefpersonen zijn nuttig in de voorbereiding van een meting met grote aantallen deelnemers.
Uitdenken methode en materialenHet uitdenken van de meetmethode kost tijd. Daarbij wordt ook de opstelling / setting van de metingen uitgewerkt en worden de materialen inclusief meetsystemen vastgelegd.
De methode bestaat uit eenmalige handelingen en repeterende handelingen per meting. Eenmalige handelingen zijn bijvoorbeeld het klaarzetten van de spullen, ijken / inregelen van de meetsystemen, instrueren van helpers en openzetten van enquêtes.
Verzamelen benodigde materialen en faciliteitenHet kost meestal enige tijd om alle benodigde materialen en meetsystemen te verzamelen, hiermee moet tijdig worden gestart. Soms wordt vanwege te lange levertijden gekozen voor alternatieve spullen.
Afspraken maken met locaties en expertsAls je in je profielwerkstuk gebruikmaakt van de ruimten van anderen of experts in wilt zetten zul je rekening moeten houden dat het enige tijd kan duren voordat zij een afspraak kunnen maken. Zorg dat je hier op tijd aan begint!
Voorbereiding experimentenDe voorbereiding van de experimenten kan bestaan uit bijvoorbeeld: bouwen en testen meetopstelling, regelen setting en ontwikkelen en testen van programmatuur / datacollectiesystemen
Uitvoering experimentenBij de uitvoering van de experimenten worden de meetgegevens verzameld. Zorg dat je zorgvuldig observeert en goed vastlegt zodat je voldoende informatie hebt voor je dataverwerking.
DataverwerkingDataverwerking van de meetgegevens tot bruikbare informatie kan veel tijd kosten. Door vooraf in je methode ook hierin keuzes te maken kun je een goede inschatting maken hoeveel tijd je hierin moet steken.
De fasen in de onderzoeks- of ontwerpcyclus.De fasen in de onderzoeks- of onderwerpcyclus zijn niet altijd duidelijk te koppelen aan de onderdelen van jouw/jullie profielwerkstuk. Zorg ervoor dat dit helder is.
Schrijven van het verslagHet schrijven van een verslag vindt vaak in meerdere fasen plaats. Vaak moet eerst een concept verslag gemaakt worden, en vervolgens wordt het commentaar van de docent verwerkt in het definitieve verslag.
Maken van presentatieVeel scholen laten de eindpresentaties op een gezamenlijk moment doen. Zorg dat je voldoende voorbereidingstijd uittrekt en een proefpresentatie doet.

Afspraken in het pws

Zorg dat je afspraken vastlegt over:

  • Wie doet welk soort werkzaamheden
  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de teamleden, zoals telefoonnummers en vakantieplanning
  • Onderlinge communicatie en bestanden: waar zet je documenten en afspraken neer, op welke manier communiceren jullie onderling en met de docent. Zorg dat anderen erbij kunnen als iemand even niet beschikbaar is.
  • Kwalteitsbeheersing: hoe zorg je dat je een goed resultaat oplevert, denk aan peer-review en checklisten.
  • Waar berg je spullen op en wie kan er bij