Referenties herkennen

Er zijn verschillende typen literatuur. De meest voorkomende typen zijn boeken en tijdschriftartikelen. Hoe zijn referenties naar boeken en naar tijdschriften van elkaar te onderscheiden?

Wat is een referentie?

Een referentie is een verwijzing. Een referentie naar een boek, hoofdstuk in een boek of tijdschriftartikel is dus een verwijzing naar dat boek, hoofdstuk in dat boek of tijdschriftartikel. Een referentie bevat minimaal de naam van de auteur(s), titel van het document en jaar van publicatie.

Als je literatuur zoekt, is het belangrijk dat je weet om welk type literatuur het gaat. Aan een referentie kun je aflezen om welk type document het gaat.

Hoe herken ik een referentie naar een boek?
Elementen

Een referentie van een boek bevat de volgende elementen:
– Auteur(s)
– Publicatiejaar. Dit wordt soms aan het begin en soms aan het eind van de referentie vermeld
– Titel van het boek
– Plaats van uitgave en/of uitgever

Voorbeelden referentie boek
  • Brimblecomber, P. (1987). The Big Smoke: A History of Air Pollution in London Since Medieval Times.
  • Dear, Peter. “Revolutionizing the Sciences: Europaen Knowledge and its Ambitions, 1500-1700”. (2001).
Hoe herken ik een referentie naar een hoofdstuk uit een boek?

Soms is een boek een verzameling van aparte publicaties. Ieder hoofdstuk is door een andere auteur geschreven. De eindredactie ligt bij één of een aantal personen die redacteuren of editors worden genoemd.

Een referentie naar een hoofdstuk uit zo’n boek bevat zowel gegevens over het specifieke hoofdstuk als over het boek als geheel. De gegevens van het specifieke hoofdstuk worden als eerste vermeld.

Elementen

Een referentie van een hoofdstuk uit een boek bevat de volgende elementen:
– Twee keer auteur(s): de auteur(s) van het desbetreffende hoofdstuk en de namen van de redacteur(en) van het boek
– Twee keer titel: titel van het hoofdstuk en titel van het boek
– Paginanummers van het desbetreffende hoofdstuk (vaak)
– Plaats van uitgave en/of uitgever

Voorbeeld referentie hoofdstuk uit een boek

Van Koppen, P. J., & Horselenberg, R. (2017). Identificatie. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Red.), Routes van het Recht: Over de rechtspsychologie (pp. 283-334). Boom Juridische uitgevers.

Hoe herken ik een referentie naar een tijdschriftartikel?

Kenmerkend aan een tijdschrift is dat deze niet één publicatiedatum kent, zoals dat wel het geval is bij een boek. Een tijdschrift wordt namelijk gedurende meerdere jaren uitgegeven (jaargang) en soms meermaals per jaar (aflevering).

Elementen

Een referentie van een tijdschriftartikel bevat de volgende elementen:
– Auteur(s)
– Twee keer titel: titel van het artikel en titel van het tijdschrift
– Jaargang en aflevering (meestal)
– Paginanummer(s) (meestal)
– Géén plaats van uitgave
– Géén uitgever
– Eventueel een DOI or URL

Voorbeelden referentie tijdschriftartikel
  • Riggines, Gregory J., and Robert L. Strausberg. “Genome and genetic resources from the Cancer Genome Anatomy Project”, Human Molecular Genetics 7 (2001): 663-667.
  • Boos, F. S. (2001). The poetics of the working classes. Victorian Poetry, 39(2), pp. 103-109.
  • Miskam, N. N., & Saidalvi, A. (2019). Investigating English language speaking anxiety among Malaysian undergraduate learners. Asian Social Science, 15(1), 1-7. https://doi.org/10.5539/ass.v15n1p1