Soorten onderzoeksvragen

Er zijn verschillende categorieën waar je een onderzoeksvraag kan indelen

Soort Uitleg Voorbeeld vorm
Beschrijvend Je probeert een situatie te beschrijven Op welke wijze …. Hoe verliep ….
Oorzakelijk Je probeert een verband of (cor)relatie te ontdekken Wat is het verband tussen …. en ….. bij ……. In hoeverre is er een positief verband tussen acclimatisering aan luchtdruk en prestaties van topsporters.
Vergelijkend Je probeert verschillen of overeenkomsten te ontdekken In hoeverre is het verband tussen trainingsinspanning en prestaties hetzelfde voor mannen en vrouwen bij schaatsen.
Verklarend Je geeft een uitleg Hoe komt het dat … Op welke wijze heeft … effect op ….

In onderzoeksvragen staan diverse begrippen. Het is nodig dat deze begrippen eenduidig zijn (= voor iedereen dezelfde betekenis). Is dat niet het geval, zorg er dan voor dat je dit verder toelicht. Vaak zul je merken dat je door het definiëren (betekenis geven) van de begrippen je onderzoek verder afbakent, ofwel beperkt tot een deel van wat allemaal onderzocht zou kunnen worden.