Soorten onderzoeksvragen

Onderwerp gekozen: check! Maar welk onderdeel daarvan ga jij onderzoeken? Omdat jij vast niet de enige bent die het onderzocht heeft, is er vaak al veel bekend over jouw onderwerp. Er zijn stapels informatie en dat maakt het er niet makkelijker op. Om goed voor ogen te houden wat je wilt onderzoeken, is een goede onderzoeksvraag onmisbaar. Het vinden van de juiste vraag is misschien even Sherlocken maar dan heb je ook wat.

Wat past bij welk onderwerp

Elke onderwerp vraagt om een andere soort onderzoeksvraag, met onderstaande tabel vind je zo de best passende vraag voor jouw profielwerkstuk.

Onderzoeksvraag  

Uitleg

Voorbeeld

Beschrijvend

Je omschrijft de situatie van jouw onderwerp

 • “Op welke wijze…”.
 • “Hoe verliep ….”
Oorzakelijk

Je probeert een verband te ontdekken

 • “In hoeverre is er een positief verband tussen acclimatisering aan luchtdruk en prestaties van topsporters.”
Vergelijkend

Je zoekt naar verschillen of overeenkomsten

 • “In hoeverre is het verband tussen trainingsinspanning en prestaties hetzelfde voor mannen en vrouwen bij schaatsen.”
Verklarend

Je laat zien/legt uit wat de reden of oorzaak van een situatie is

 • “Hoe komt het dat …
 • Op welke wijze heeft … effect op ….”
 • “Waarom…”
Voorspellend

Je gaat op zoek naar een antwoord op een verwachting. Hiermee ontdek je of jouw vermoeden juist is of niet

 • “Werkt het in <jaartal> door <wetenschapper> uitgevoerde experiment ook in een … omgeving?” 
Evaluerend

Je onderzoekt bestaande onderzoeken. Daaruit trek je een conclusie over de uitkomst van de resultaten

 • “Wat kan er worden verbeterd in onderzoek A, wanneer toegepast op situatie B?”
Definiërend

Met je onderzoek bepaal je de verhouding van een variabele tot een bepaalde klasse (categorie)

 • “In welke klasse wordt … ondergebracht?”
 • “Hoe wordt … getypeerd?”
 • “In hoeverre is … onderdeel van …?”
Toetsend

Met je onderzoek toets je of een bepaalde hypothese/theorie klopt en wat het effect ervan is.

 • “Wat is het verschil tussen … en …?”
 • “Wat is het effect van …?”
Adviserend

Op basis van je onderzoek breng je een advies uit voor een verbetering.

 • “Wat zijn de beste maatregelen om …?”
 • “Wat is het beste advies om … te realiseren?”
 • “Wat is de beste manier om … op te lossen?”

 

In onderzoeksvragen staan soms woorden die niet iedereen kent of woorden met meerdere betekenissen. Zorg vooraf voor duidelijkheid, zo kan er geen verwarring ontstaan over de betekenis. Is die toch net even anders? Licht dat dan toe. Vaak zul je merken dat je door het kiezen van de juiste begrippen je het onderzoek afbakent. Zo hou je een goed overzicht van wat er allemaal onderzocht kan worden.