Typen onderzoeksmethoden

Om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb je natuurlijk gegevens nodig. Er bestaan vele verschillende onderzoeksmethodes om gegevens te verzamelen, maar welke methode kun je nu het beste toepassen om jouw vraag te beantwoorden?  Hieronder staat een overzicht van verschillende typen vragen, en bijbehorende onderzoeksmethodes.

Wat wil je onderzoeken Wat heb je nodig? Hoe ga je dat doen? 
Hoe natuurwetenschappelijke processen werken (scheikunde, biologie, wiskunde, natuurkunde, NT/NG) Metingen (data)  

Experiment
Hoe mensen (nu) ergens over denken Meningen van een specifieke groep inventariseren  

Enquêtes en interviews
Hoe mensen of dieren zich gedragen in bepaalde situaties (nu)  

  • Films, audio-opname en/of uitgeschreven observaties van mensen en/of dieren in bepaalde situaties
  • (Gedrags)metingen
 

Observatie

Experiment

Hoe een specifieke taal wordt geleerd, gebruikt, misbruikt, aangepast of begrepen (in een of meerdere culturen) Taalgebruikers en/ of talige, tekstuele bronnen die representatief zijn voor het talige fenomeen dat je wilt onderzoeken.  

Taalkundig onderzoek
Hoe een bepaald abstract concept (liefde, ouderdom, vriendschap, ruzie, schoonheid) kan worden gedefinieerd (in een of meerdere culturen) Argumenten (deels van eerdere denkers) en criteria om argumenten tegen elkaar af te wegen, in een context te plaatsen en met elkaar te combineren  

Filosofisch onderzoek
Hoe een concrete, artistieke expressie (voorwerp, gebouw, literair werk, voorstelling, etc.) tot stand is gekomen, past in een traditie, cultuur of periode of hoe het werk geïnterpreteerd kan worden, eventueel in vergelijking met ander artistiek werk De artistieke expressie die je wil onderzoeken en bronnen over de artistieke expressie die onderdeel is van de vraag  

Letterkundig en kunsthistorisch onderzoek
Hoe een concrete, artistieke expressie (voorwerp, gebouw, literair werk, voorstelling, etc.) tot stand is gekomen, past in een traditie, cultuur of periode of hoe het werk geïnterpreteerd kan worden, eventueel in vergelijking met ander artistiek werk Getuigenissen uit die tijd in woord en beeld (primaire bronnen)  

Historisch onderzoek