Waarom een onderzoeksvoorstel?

Zowel de onderzoeks- als ontwerpcyclus zijn (zoals de naam weggeeft) cyclische processen met veel terugkoppelingen. Toch is er in ieder geval één punt te herkennen waar vrij eenvoudig een ‘harde knip’ te implementeren is die veel voordeel oplevert. Een uitgeschreven onderzoeks- of ontwerpvoorstel vóór aanvang van de uitvoering van het onderzoek of realisatie van het ontwerp, zorgt er onder andere voor dat:

  • Leerlingen ruim de tijd hebben genomen zich te verdiepen in het onderwerp, de opdracht in te kaderen tot iets dat haalbaar en realistisch is en nagedacht hebben over de manier waarop ze de opdracht aan gaan pakken, vóórdat ze daadwerkelijk beginnen met de uitvoering;
  • Leerlingen een plek hebben waarin ze alle uitgezochte theorie en gemaakte afwegingen kwijt kunnen waarvoor geen plek meer is in het eindverslag;
  • De docent een goede, toegankelijke inkijk krijgt in de keuzes en afwegingen die door leerlingen worden gemaakt;
  • De docent een logische gelegenheid krijgt om kritische vragen te stellen over procesmatige keuzes en de aanpak van de opdracht (voordat er al met uitvoeren begonnen is);