Wetenschappelijke poster

Een posterpresentatie is in de wetenschap een veelgebruikte manier om je onderzoek naar anderen te communiceren, en je resultaten te presenteren. Op een wetenschappelijke postermarkt staan meerdere wetenschappers met een poster over hun onderzoek. Hier kun je dus over het onderzoek leren door naar de poster te kijken en naar de pitch van te onderzoeker te luisteren. Deze pitch is meestal een beknopte samenvatting van maximaal 5 minuten. Vervolgens ontstaat er vaak een natuurlijke discussie over het onderzoek.

Indeling van een wetenschappelijke poster

Een wetenschappelijke poster moet aan een aantal eisen voldoen. De poster moet aantrekkelijk zijn voor het publiek: hij moet het publiek in feite uitnodigen om ernaar te komen kijken.

Op een postermarkt worden er namelijk meerdere posters getoond, dus je wil dat die van jou er positief uitspringt. Daarnaast moet de poster informatief en overzichtelijk zijn. De indeling van een wetenschappelijke poster is meestal vergelijkbaar met een wetenschappelijk artikel. Het grote verschil is dat een poster sneller leesbaar is, omdat de informatie in een beknopte vorm wordt weergegeven. In de afbeelding is een voorbeeld gegeven van een goede indeling. Een complete poster bevat de volgende onderwerpen:

 • Titel: korte titel die de aandacht trekt en de lading dekt
 • Auteurs: namen van de auteurs en hun instelling
 • Inleiding: Onderwerp van het onderzoek en de vraagstelling (wat heb je onderzocht en waarom?)
 • Methode: Omschrijving van het soort van onderzoek wat je hebt gedaan
 • Resultaten: In duidelijke tabellen en/of grafieken de belangrijkste resultaten van je onderzoek
 • Conclusie: Wat komt er uit je onderzoek, aanbevelingen voor vervolgonderzoek, de discussie en eventueel literatuurverwijzingen

Tips bij het maken van een wetenschappelijke poster

 • Zet niet te veel tekst of details op de poster, je boodschap moet kort en duidelijk zijn.
 • Zorg dat de poster er aantrekkelijk uitziet. Dit kun je doen met behulp van kleuren, titels en figuren. Let er wel op dat de poster niet rommelig wordt.
 • Zorg voor duidelijke horizontale en verticale lijnen in de ruimtelijke opmaak.
 • Werk met blokjes tekst: inleiding, resultaten etc. Breek de tekst met tabellen, grafieken en/of plaatjes.
 • Zorg dat de grafieken in een oogopslag te begrijpen zijn: maak een legenda en een verklaring bij de assen. Vergeet ook de titels niet.
 • Hanteer voor de tekstblokken een wetenschappelijke schrijfstijl en gebruik alleen compacte, korte zinnen.
 • Zorg dat de kopjes op de poster op afstand leesbaar zijn: gebruik een lettertype dat groot genoeg is (ongeveer 1 cm) en gebruik kleuren die niet verdwijnen tegen de achtergrond (bijvoorbeeld: gele letters op witte achtergrond zijn niet leesbaar, maar gele letters op een blauwe achtergrond wel).