Wetenschappelijke poster

Er zijn verschillende manieren om je resultaten te presenteren, een daarvan is een wetenschappelijke posten. Een posterpresentatie is in de wetenschap een veelgebruikte manier om je onderzoek te presenteren.

Zo’n posterpresentatie vindt plaats in de klas óf op een wetenschappelijke postermarkt. Hier staan meerdere wetenschappers met een poster over hun onderzoek. Op de markt leer je over het onderzoek door naar de poster te kijken en naar de pitch van de onderzoeker te luisteren. Een pitch is een beknopte samenvatting van maximaal 5 minuten, waarin je een (complex) idee op eenvoudige en wervende wijze aan de man te brengen. Beantwoord daarin alvast de ongestelde vragen: waarover gaat het precies, waarom is het relevant en wie ben jij? Vaak ontstaat er dan vanzelf een discussie over het onderzoek. Niet elke school organiseert trouwens een postermarkt.

Indeling van een wetenschappelijke poster

Postermarkt of niet, het is belangrijk dat jouw poster lekker opvalt. Zorg ervoor dat hij aantrekkelijk is voor het publiek: dat ze uitgenodigd worden om te komen kijken. Daarnaast moet de poster informatief en overzichtelijk zijn. De indeling van een wetenschappelijke poster is meestal vergelijkbaar met een wetenschappelijk artikel. Het grote verschil is dat een poster sneller leesbaar is, omdat de informatie in een beknopte vorm wordt weergegeven. In de afbeelding is een voorbeeld gegeven van een goede indeling. Een wetenschappelijke poster moet aan een aantal eisen voldoen.

Een poster bevat een

 • Titel: Korte titel die de aandacht trekt en de lading dekt.
 • Auteurs: Namen van de auteurs en hun instelling.
 • Inleiding: Onderwerp van het onderzoek en de onderzoeksvraag (wat heb je onderzocht en waarom?).
 • Methode: Omschrijving van het soort van onderzoek dat je hebt gedaan.
 • Resultaten: Geef in duidelijke tabellen en/of grafieken de belangrijkste resultaten van je onderzoek weer.
 • Conclusie: Wat komt er uit je onderzoek, aanbevelingen voor vervolgonderzoek, de discussie en eventueel literatuurverwijzingen.
Tips bij het maken van een wetenschappelijke poster
 • Zet niet te veel tekst of details op de poster, je boodschap moet kort en duidelijk zijn.
 • Zorg dat de poster er aantrekkelijk uitziet. Dit kun je doen met behulp van kleuren, titels en figuren. Let er wel op dat de poster niet rommelig wordt.
 • Zorg voor duidelijke horizontale en verticale lijnen in de opmaak.
 • Werk met blokjes tekst: inleiding, resultaten etc. Breek de tekst met tabellen, grafieken en/of plaatjes.
 • Zorg dat de grafieken in een oogopslag te begrijpen zijn: maak een legenda en een verklaring bij de assen. Vergeet ook de titels niet.
 • Gebruik een wetenschappelijke schrijfstijl en gebruik alleen compacte, korte zinnen. En gebruik (tussen)kopjes dat vergroot de leesbaarheid.
 • Een poster moet van een afstand van 1,5 tot 2 meter goed te lezen zijn.
 • Zorg dat de kopjes op de poster van een afstand te lezen zijn: gebruik een lettertype dat groot genoeg is (ongeveer 1 cm) en leesbaar is, dus geen Amatic SC bijvoorbeeld.
 • Gebruik kleuren die niet verdwijnen tegen de achtergrond (bijvoorbeeld: gele letters op witte achtergrond zijn niet leesbaar, maar gele letters op een blauwe achtergrond wel).
 • Het standaard formaat voor een poster is A1.
 • Geef aan in welke volgorde het publiek je poster moeten lezen, bijvoorbeeld met pijlen of nummers.
 • Stop hem niet te vol! De poster moet ongeveer 20-25% tekst hebben, 40-45% afbeeldingen en grafieken en 30- 40% witruimte.

Nog een reden om extra je best te doen…

Landelijk worden er een aantal wedstrijden georganiseerd voor het beste profielwerkstuk. Denk je dat jouw werk misschien wel kans maakt? Doe dan zeker mee! Hoe mooi zou het zijn als je met jouw profielwerkstuk een (geld)prijs wint?