300 jaar vorstendom Liechtenstein

In 2019 was het 300 jaar geleden dat het vorstendom Liechtenstein werd opgericht. Het land werd samengevoegd uit de heerlijkheden Schellenberg en Vaduz en was lange tijd erg verarmd. Tegenwoordig hoort dit vorstendom echter tot een van de rijkste landen ter wereld, omdat door lage belastingen veel bedrijven in Vaduz gevestigd zijn. Deze hebben een goede invloed op de economische omstandigheden van het land. Liechtenstein heeft een aparte positie binnen Europa, omdat het geen lid van de Europese Unie is en het vorstenhuis alle beslissingen middels het Vetorecht teniet kan doen, maar wat houdt deze rol precies in?

Lees meer (externe website)