De Amerikaanse strijd tegen drugs

De American War on Drugs is een campagne die tot doel heeft de illegale productie, distributie en consumptie van geestverruimende middelen te bestrijden. De term War on Drugs werd voor het eerst gebruikt door President Nixon in de jaren 70. Tegenwoordig is de War on Drugs een controversieel onderwerp geworden. Organisaties zoals de Drug Policy Alliance pleiten voor het einde van de War on Drugs, die de Amerikaanse regering naar schatting bijna 51 miljard dollar kost. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze repressieve aanpak?

Lees meer (externe website)