Drillrap de veroorzaker van dodelijke geweldsincidenten?

In hoeverre is drillrap de veroorzaker van dodelijke geweldsincidenten? Drillrap bevat vaak vele verwijzingen naar geweld. Om een onderzoeksvraag te beantwoorden is het belangrijk om te begrijpen waar drillrap vandaan komt en om het genre in context te bekijken. De verwijzingen naar geweld in de nummers zijn niet altijd echt, maar wel zorgwekkend. In sommige nummers wordt wel verwezen naar specifieke conflicten in de fysieke wereld. Daarnaast lijkt het aantal steekincidenten waarbij tieners betrokken zijn de afgelopen drie jaar flink te zijn toegenomen. Volgens Robby Roks, universitair docent Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zit het probleem niet in de drillrap, maar in het sociale media-gebruik van de zogenaamde drillers.

Via onlinekanalen roepen zij tegenstanders op en communiceren zij over geweld. Dit is niet altijd onschuldig: door verspreiding via sociale media ontstaat veel commotie en komt er veel druk te staan op de jongeren. Bij een profielwerkstuk kun jij je bijvoorbeeld focussen op de oorzaken van criminaliteit en de ontwikkeling ervan. Waar de media soms de indruk wekken dat drillrap de directe oorzaak is geweest van dodelijke steekpartijen, ga jij aan de hand van deze onderzoeksvraag na in hoeverre dat waar is.

Lees meer 1 (externe website) Lees meer 2 (externe website)