Duurzame energie uit ijzer

Voor een duurzame toekomst moeten we de energie transitie aangaan. We moeten fossiele brandstoffen (zoals: kolen, aardgas of olie) vervangen door CO2 neutrale alternatieven. Dit wordt momenteel deels gerealiseerd door het plaatsen van windmolens en zonneparken, maar dit brengt een groot nadeel met zich mee. De opbrengst van wind en zonne-energie is sterk afhankelijk van de weerscondities. Daardoor kan er een verschil ontstaan in vraag en aanbod. Om dit probleem op te lossen is een energiedrager nodig om duurzame energie op te slaan, zodat dit op de juiste locatie en het juiste moment gebruikt kan worden om energie te produceren. Een voorbeeld van zo’n energiedrager is ijzer. IJzer als brandstof is een compacte, CO2-vrije en circulaire brandstof en kan hierdoor eenvoudig en voordelig opgeslagen en getransporteerd worden. IJzer kan verbrand worden om energie op te wekken. Het rest product roest kan met behulp van groene energie weer terug omgezet worden in ijzer zodat het opnieuw verbrand kan worden. Kortom, ijzer is een circulaire en duurzame energiedrager.

Lees meer (externe website)