Feminist in hart en nieren: Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir was een Franse schrijfster, filosofe en feministe. Als kind werd ze naar de kostschool voor meisjes gestuurd en katholiek opgevoed, maar ze kreeg al vroeg een bijzondere blik op de positie van vrouwen en op het geloof, thema’s die later in haar werken zouden terugkeren. “Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt” (“on ne naît pas femme, on le devient”) is De Beauvoir’s uitgangspunt in haar boek ‘Le deuxième sexe’ (1949). Jean-Paul Sartre, een andere belangrijke schrijver en filosoof, was haar grote levenspartner met wie ze een open relatie onderhield. Zij vond veel aansluiting in zijn werk. Zo zag De Beauvoir zichzelf als existentialist; de opvatting waarin vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu centraal staan. Op welke manier zien we de denkwijze van De Beauvoir vandaag de dag terug in onze maatschappij?

Lees meer (externe website)