Het revolutionaire gedachtengoed van Rosa Luxemburg

Op 15 januari 1919 werd de marxistische politica, filosofe en revolutionaire Rosa Luxemburg gearresteerd, gefolterd en vermoord door rechtse paramilitairen. Samen met Karl Liebknecht geldt ze als de bekendste en meest omstreden leider van de Duitse communistische arbeidersrevoltes van 1918-1919 (de zogenoemde Spartakus-opstand). Haar honderdste sterfdag werd in verschillende steden in Duitsland herdacht via tentoonstellingen en activiteiten. Zo wordt haar strijd om een rechtvaardiger samenleving op allerlei manieren belicht. In een tijd van groeiende sociale ongelijkheid, de nog steeds voortdurende strijd om gelijkheid tussen vrouw en man en de tegen zich uitbreidende vijandigheid jegens migranten is haar gedachtengoed misschien actueler dan ooit. Wat betekende democratie voor Rosa Luxemburg? Welke plek nam zij in binnen de socialistische beweging?

Lees meer (externe website)