Hoe verleid je anderen om gewenst gedrag te vertonen?

Een duwtje in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijker te maken: Nudging is ‘hot’. Niet alleen bedrijven, maar ook de overheid heeft het ‘nudgen’ omarmd. Met kleine zetjes worden klanten en burgers de gewenste kant opgeduwd. Neem bijvoorbeeld de Belastingdienst die vooraf ingevulde aangifteformulieren verstuurd of energiemaatschappijen die consumenten informeren over het energieverbruik van vergelijkbare huishoudens. Onderzoek zelf hoe jij het gedrag kunt beïnvloeden van anderen aan de hand van de vraag “Hoe verleid je anderen om gewenst gedrag te vertonen?” Opdracht: Wat stoort jou in of rondom je school/ omgeving? En hoe los je dit probleem op met nudging? Bedenk een experiment waarmee je het gedrag van anderen beïnvloedt om jouw probleem op te lossen. Voer vervolgens je experiment uit! Het is belangrijk dat je laat zien wat jouw nudge heeft opgeleverd. Breng daarom de situatie ‘voor’ en ‘na’ je experiment in kaart.

Downloads