Oorlogsrecht: regels tijdens conflicten

Oorlog is geen spelletje, maar er zijn wel regels. Deze regels kunnen heel breed zijn: zo mogen oorlogvoerende landen niet zomaar iedereen aanvallen, maar moeten ze onderscheid maken tussen soldaten en burgers. Soms zijn ze heel specifiek: bepaalde wapens zijn verboden, en er zijn gedetailleerde regels over hoe je met gevangenen om moet gaan. Deze regels werken omdat landen zich realiseren dat de gevolgen van oorlog beperkt kunnen worden, als beide partijen de oorlogshandelingen beperken tot wat militair noodzakelijk is en elkaar met een beetje menselijkheid behandelen. Ze staan niettemin onder druk. Oorlogen worden steeds minder tussen landen gevoerd, maar vaker tussen regeringen en gewapende groepen, of tussen gewapende groepen onderling – denk aan de oorlog in Syrië. Tot slot worden er constant nieuwe wapens ontwikkeld die het karakter van oorlog veranderen – denk aan zelfstandige drones en cyberaanvallen.

Hoe zorgen we dat we de regels van het oorlogsrecht zo actueel houden dat de onderliggende waarden – menselijkheid en beperking van de gevolgen van oorlog – overeind blijven?

Lees meer (externe website)