Openlijke geweldpleging onder taakstrafverbod?

Is er voldoende aanleiding om ook de lichtste variant van openlijke geweldpleging (artikel 141 lid 1 Strafrecht) onder het taakstrafverbod te laten vallen?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is het van belang om je te verdiepen in de wet- en regelgeving omtrent de taakstraf en het taakstrafverbod. Voor alle misdrijven met een maximumstraf van zes jaar of meer en een aantal specifieke misdrijven, zoals het uitlokken van ontucht bij minderjarigen, geldt al een taakstrafverbod. De regering wil dit uitbreiden met onder andere mishandeling als het slachtoffer een functionaris met een publieke taak is. Een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit Rotterdam voerde onderzoek uit naar het taakstrafverbod en de vraag of dit ook voor openlijke geweldpleging tegen publieke functionarissen zou moeten gelden. De onderzoekers bestudeerden uitspraken waarin openlijke geweldpleging jegens functionarissen in de uitoefening van een publieke taak bewezen verklaard is, in het licht van de ernst van het geweld en het letsel dat werd toegebracht door de individuele daders. Men kan zich namelijk schuldig maken aan openlijk geweld tegen personen, zonder zelf iemand te mishandelen of zelfs maar geweld te gebruiken. Dit onderzoek kun je gebruiken als hulp om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Lees meer (externe website)