Outlaw Motorcyle Gangs

Teun van Ruitenburg, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bestudeerde de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), zoals de Hells Angels MC of Satudarah MC. Hij geeft aan dat het Nederlandse beleid rondom de OMG’s behoorlijk is veranderd. De aanpak is in toenemende mate gericht op preventie en het voorkomen van risico’s. De bendes worden door de Nederlandse overheid niet alleen beschouwd als een ‘risico’ voor criminaliteit, maar ook als een fenomeen waarvoor geen plaats zou moeten zijn in een ‘goede’ en ‘normale’ samenleving. De leden van de bendes worden gezien als (toekomstig) criminelen die naast het overtreden van de wet, ook bewust en openlijk afstand nemen van het bestaan van de wet. Volgens Van Ruitenburg kunnen leden echter ook zonder een clubhuis betrokken blijven bij criminele activiteiten. Daarnaast dienen OMG’s niet over één kam geschoren te worden, aangezien er grote verschillen zitten tussen de OMG’s als het gaat om de betrokkenheid van leden bij criminaliteit.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden dien je dus uit te zoeken hoe het huidige beleid omtrent de aanpak van OMG’s is vormgegeven en kritisch te kijken wat hier de voor- en nadelen van zijn.

Lees meer (externe website)