Religie en klimaatverandering

Religie en klimaatverandering
Met verf besmeurde schilderijen, aan tafel vastgeplakte activisten, klimaatontkenners en trekkers die
de snelweg blokkeren; het klimaat en mogelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan,
houdt de gemoederen bezig.

Hot topic
Dat is niet gek. Overstromingen, extreme droogte, uitstervende planten- en dierensoorten; dat het
klimaat verandert is pijnlijk duidelijk. Om die reden wordt er veel nagedacht en geschreven over dit
onderwerp. Van wetenschappers tot politici, van klimaatactivisten tot klimaatontkenners; iedereen
heeft er een mening over. Bovendien hebben eventuele maatregelen om de gevolgen van het proces
te beperken, vaak ingrijpende gevolgen voor bepaalde sectoren in de maatschappij, zoals bedrijven
of de landbouw.

Existentiële vragen
Afgezien van de concrete gevolgen die klimaatverandering heeft voor onze levenswijze, roept dit
onderwerp ook meer existentiële vragen op zoals: wat is de toekomst van de mens en andere
levensvormen op deze planeet? Wat kunnen of moeten wij doen aan klimaatverandering?
Afhankelijk van hun levensvisie of geloofsovertuiging, kunnen de antwoorden die mensen op
dergelijke vragen geven heel verschillend zijn.

Religieus taalgebruik
Onderzoek de verschillende antwoorden en visies. Dat doe je bijvoorbeeld door religieus taalgebruik
in het klimaatdebat, bijvoorbeeld op internet en sociale media, te onderzoeken.

Lees meer (externe website)