Schade bij rampen inventariseren met een drone

Onderzoekers aan de Universiteit Twente inventariseren schade bij rampen met een nieuwe methode. Een op afstand bestuurbare drone met daarop een normale camera, maakt grote aantallen foto’s van een gebouw. Daaruit ontstaat een 3D-model, een puntenwolk waaruit de onderzoekers geometrische informatie kunnen aflezen. De drone kan worden ingezet bij natuurrampen of terroristische aanslagen. Om schade te inventariseren aan belangrijke infrastructurele plekken, zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen, vliegvelden of bruggen. Op dit moment wordt bij een ramp de gebouwen geïnspecteerd via satellietgegevens en met behulp van inspecteurs.

Maar er is een tekort aan ervaren inspecteurs en deze inspectie kost veel tijd. Daarnaast kan de faciliteit ondertussen niet gebruikt worden. Dat is zeer onwenselijk bij belangrijke gebouwen zoals ministeries, ziekenhuizen, politiebureaus en bruggen of tunnels die bijvoorbeeld voor hulpdiensten toegankelijk moeten zijn. Inspectie met de drone werkt sneller, efficiënter, goedkoper en objectiever dan de huidige methodes. Doordat de juiste informatie snel beschikbaar is, kunnen levens worden gered. Hulp, noodmaatregelen en maatregelen voor wederopbouw kunnen sneller en preciezer worden ingezet. Er wordt sneller vastgesteld wanneer een gebouw wél veilig is, waardoor het gebouw eerder gebruikt kan worden voor belangrijk werk. Ook op lange termijn werkt de methode kostenbesparend doordat precies duidelijk is waar een gebouw reparatie nodig heeft.

Lees meer (externe website)