Taalpolitiek in Zwitserland: de opkomst van het Engels

Zwitserland is een meertalig land waar Zwitser-Duits, Frans, Italiaans en Retro-Romaans gesproken wordt. De laatste jaren wordt er veel gediscussieerd over het belang van bijvoorbeeld het Zwitser-Duits ten opzichte van het Hoogduits, dat de ambtstaal en de geschreven taal is. Zo werd in 2017 in de gemeenteraad van Zürich besloten dat ook de specifieke lokale variant, het Züritüütsch, tijdens de zittingen gebruikt kon worden. Tegelijkertijd lijkt de meertaligheid onder druk te komen staan van het Engels, dat ook in Zwitserland lingua franca lijkt te worden. Het thema is politiek en emotioneel beladen en leidt tot heftige discussies, zowel in politieke debatten als op straat. Wat zijn eigenlijk de voordelen van een meertalige opvoeding? Wat is de rol van de regering in het bepalen van de taalpolitiek?

Lees meer (externe website)