Van Oudengels naar Modern Engels

“English is not a language, it’s three languages wearing a trench coat pretending to be one”, zei Gugulethu Mhlungu. De Engelse taal is niet zomaar geëvolueerd van Oudengels naar Modern Engels. Veel verschillende factoren hebben invloed gehad op dit proces. Zo hebben de Vikingen en de Fransen hun stempel op de Engelse taal gedrukt. Hoe zie je die invloeden terug in het hedendaagse Engels?

Lees meer (externe website)