Vrouwelijke schrijvers in de geschiedenis

Grote literaire prijzen worden vaker gewonnen door mannen dan door vrouwen. Dat is geen toeval. Het stereotiepe beeld dat vrouwelijke schrijvers beter zijn in het schrijven van ‘vrouwenboeken’ dan hoogwaardige literatuur is hardnekkig. Tegenwoordig zullen niet meer zoveel mensen dit idee expliciet verwoorden, maar onbewust leeft het nog steeds. Om te begrijpen hoe stereotiepe beelden over vrouwelijk auteurschap ontstaan en waarom ze zo moeilijk te veranderen zijn, is het belangrijk om naar de geschiedenis te kijken. In de zeventiende en achttiende eeuw, bijvoorbeeld, meende men dat vrouwen door het huishouden en moederschap te weinig tijd en kennis hadden om literatuur te publiceren. Toch waren er steeds meer vrouwen die het wel deden, soms door zich te verzetten tegen het idee van vrouwelijke onkunde, of door te laten zien dat hun huiselijke vaardigheden óók heel belangrijk waren voor literatuur. In je profielwerkstuk kun je onderzoeken welke beelden over vrouwelijke auteurs er op bepaalde momenten in de geschiedenis bestonden, en wat vrouwen en mannen deden om dat soort beelden te verstevigen of juist te veranderen.

Lees meer (externe website)