Wat betekent het om stateloos te zijn?

Dat er mensen bestaan die ‘illegaal’ in een land verblijven, wist je al wel. Maar had je al eens gehoord van het begrip ‘stateloos’? En wist je dat er over de hele wereld wel ruim 10 miljoen stateloos zijn?Een stateloos persoon is iemand die door geen enkel land erkend is als staatsburger. Statelozen hebben dus ook geen nationaliteit, omdat zij met geen enkel land een juridische verbintenis hebben. Nationaliteit is een soort lidmaatschap, dat je kunt vergelijken met lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging of gameclub: heb je aan de voorwaarden voldaan om lid te worden, dan geniet je daarna ook de rechten en plichten die met lidmaatschap gepaard gaan. Dat statelozen geen juridische band hebben met een land — nergens lid zijn – betekent dat zij ook geen beroep kunnen doen op de de rechten die aan nationaliteit verbonden zijn. Dat maakt hen heel kwetsbaar.

Lees meer (externe website)