Wat een Nederlands paspoort betekent voor je schoolcijfers

Migratie is de verplaatsing van (groepen) mensen van de ene plaats naar de andere. Mensen migreren bijvoorbeeld om samen te zijn met familie (gezinsmigratie), omdat zij op de vlucht zijn voor oorlog (asielmigratie) of omdat zij meer kansen zien voor werk in een ander land (arbeidsmigratie).

In Nederland kunnen inwoners met een migratieachtergrond na verloop van tijd – mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden- ervoor kiezen om een Nederlands paspoort aan te vragen. Dit proces heet ‘naturalisatie’.

Waarom een Nederlands paspoort aanvragen? 
Er zitten een aantal voordelen aan de overweging om Nederlander te worden. Zo kun je met een Nederlands paspoort stemmen bij alle Nederlandse verkiezingen, zonder problemen langere tijd in het buitenland verblijven en werken in openbare functies zoals rechter, politiebeambte of burgemeester.

En als je kinderen hebt? Ouders met een migratie achtergrond kunnen ook een Nederlands paspoort voor hun kinderen aanvragen. Wist je dat het hebben van een Nederlands paspoort de Citoscores in groep 8 positief kan beïnvloeden?

Uit onderzoek van postdoctoraal onderzoeker Marie Labussière blijkt dat kinderen van ouders met een migratieachtergrond – van Turkije en Marokko tot Duitsland en Groot-Brittannië – beter scoren op de Citotoetsen als ze Nederlands staatsburger zijn. Behalve het wel of niet op zak hebben van een Nederlands paspoort maakt het ook uit wanneer de ouders zich hebben laten naturaliseren. Kinderen erven de nationaliteit; hoe jonger de kinderen Nederlander worden (liefst voordat ze aan de basisschool beginnen), hoe beter hun Citoscores in groep 8.

In de Volkskrant noemde Labussière een mogelijke verklaring voor de relatie tussen de leeftijd van naturalisatie en de schoolresultaten: “Het kind krijgt meer zelfvertrouwen en voelt zich meer verbonden met de samenleving. Tegelijkertijd lift het kind mee op het staatsburgerschap van de ouders, die met hun nieuwe paspoort meer kans hebben op een baan of een woning.’’ Een interessante rol van staatsburgerschap dus!

Vind je dit een interessant onderwerp? Dan kun je denken aan de volgende onderzoeksvragen:
– De invloed van staatsburgerschap op arbeidskansen
– Hoe kijken kinderen van immigranten aan tegen het Nederlands staatsburgerschap?
– Hoe besluiten immigrantengezinnen tot naturalisatie?

Lees meer (externe website)

Bronnen:
Native born but not yet citizen: Citizenship and educational outcomes of the children of immigrants in the Netherlands, 3 november 2021 (cum laude)
De Observant
De Rijksoverheid