Water onder druk

Voldoende zoet water is noodzakelijk voor drinkwater, landbouw en industrie, zoals de productie van goederen. Maar wereldwijde zoetwatervoorraden worden steeds schaarser. Veel rivieren en meren drogen op door niet-duurzame waterwinning. Vandaag de dag hebben meer dan 800 miljoen mensen nog steeds geen toegang tot veilig en voldoende drinkwater.

Vragen die kunnen inspireren bij het kiezen van een onderwerp voor jouw profielwerkstuk zijn bijvoorbeeld: Hoe be├»nvloedt menselijk ingrijpen ‘groen water’ en atmosferisch water? Wat zijn de gevolgen van zulke verstoringen voor mens en natuur? Hoe kunnen we eventuele negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen door het opstellen van wetgeving en beleid?

Lees meer (externe website)