Literatuuronderzoek

Elk onderzoek zal voor een deel uit literatuuronderzoek bestaan. In de oriënterende fase om meer te weten te komen over het onderwerp dat je hebt gekozen, zodat je een probleem kunt kiezen en een onderzoeksvraag kunt formuleren. In latere fases om te onderzoeken welke metingen je moet doen of hoe je experimenten uitvoert. In onderstaande links wordt uitgelegd hoe je goed literatuuronderzoek kunt uitvoeren.

Literatuuronderzoek
Profielwerkstuk