Onderzoeken

Je hebt onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd dan is nu het tijd om op zoek te gaan naar antwoorden. In de volgende stappen vind je tips voor het bepalen van het type onderzoek, de voorbereiding en uitvoering.

Onderzoeken
Profielwerkstuk