Onderzoeken

Je hebt al een onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd. Op deze pagina vind je handvatten om jouw type onderzoek te bepalen, voor te bereiden en uit te voeren.

Onderzoeken
Profielwerkstuk