Onderzoeken

Handen uit de mouwen!

Je hebt al een onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd. Op deze pagina vind je handvatten om jouw type onderzoek te bepalen, voor te bereiden en uit te voeren.

 

Onderzoekscyclus 

Grofweg bestaat ieder onderzoek uit het opstellen van een vraag, vaststellen wat er al bekend is over die vraag, het verzamelen van gegevens die die vraag kunnen beantwoorden, het analyseren en categoriseren van de gegevens en het trekken van conclusies. De onderzoekscyclus wordt ook wel de empirische cyclus genoemd. Meer weten? Klik hier

Voor ontwerpen geldt een andere cyclus. Lees hier meer als je voor jouw PWS gaat ontwerpen.

 

Wat is er al bekend

Je duikt nog eens de literatuur in: je herleest de (relevantste) artikelen, websites en boeken die je in de oriëntatiefase gevonden hebt. Maar nu ben je specifiek op zoek naar de antwoorden die in die literatuur al genoemd of gesuggereerd worden voor jouw vraag en deelvragen. Je scherpt en formuleert je verwachtingen over wat er uit je (deel)onderzoeken zal komen en verwijst daarbij naar de literatuur.

 

Welke onderzoeksmethode moet je gebruiken? 

Om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb je natuurlijk gegevens nodig. Er bestaan vele verschillende onderzoeksmethodes om gegevens te verzamelen, maar welke methode kun je nu het beste toepassen om jouw vraag te beantwoorden?  Hieronder staat een overzicht van verschillende typen vragen, en bijbehorende onderzoeksmethodes. 

Wat wil je onderzoeken?

Wat heb je nodig?

Hoe ga je dat doen?

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe natuurwetenschappelijke processen werken (scheikunde, biologie, wiskunde, natuurkunde, NT/NG)

Onderzoeksgegevens

 • Metingen (data)

Onderzoeksmethode

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe mensen (nu) ergens over denken

Onderzoeksgegevens

 • Meningen van een specifieke groep inventariseren

Onderzoeksmethode

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe mensen of dieren zich gedragen in bepaalde situaties (nu)

Onderzoeksgegevens

 • Films, audio-opname en/of uitgeschreven observaties van mensen en/of dieren in bepaalde situaties
 • (Gedrags)metingen

Onderzoeksmethode

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe een specifieke taal wordt geleerd, gebruikt, misbruikt, aangepast of begrepen (in een of meerdere culturen)

Onderzoeksgegevens

 • Taalgebruikers en/ of talige, tekstuele bronnen die representatief zijn voor het talige fenomeen dat je wilt onderzoeken.

Onderzoeksmethode

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe een bepaald abstract concept (liefde, ouderdom, vriendschap, ruzie, schoonheid) kan worden gedefinieerd (in een of meerdere culturen)

Onderzoeksgegevens

 • Argumenten (deels van eerdere denkers) en criteria om argumenten tegen elkaar af te wegen, in een context te plaatsen en met elkaar te combineren

Onderzoeksmethode

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe een concrete, artistieke expressie (voorwerp, gebouw, literair werk, voorstelling, etc.) tot stand is gekomen, past in een traditie, cultuur of periode of hoe het werk geïnterpreteerd kan worden, eventueel in vergelijking met ander artistiek werk

Onderzoeksgegevens

 • De artistieke expressie die je wil onderzoeken en bronnen over de artistieke expressie die onderdeel is van de vraag

Wat wil je onderzoeken?

 • Hoe mensen zich in een bepaalde periode in de geschiedenis gedroegen, hoe ze zich tot elkaar verhielden, hoe ze zich voelden, waardoor dat kwam

Onderzoeksgegevens

 • Getuigenissen uit die tijd in woord en beeld (primaire bronnen)

Onderzoeksmethode

Tip!

Tip!

 • Schrijf gedurende je profielwerkstuk, maar vooral tijdens het onderzoeken, alvast aan je verslag. Zorg dat je dit niet op het eind allemaal nog moet bijwerken! 

Dataverwerking

Hoe verwerk je jouw verkregen data? Wil je het bijvoorbeeld statistisch toetsen, of op een nette manier weergeven in figuren? Klik dan verder!