Dataverwerking

Dataverwerking

Ben je op het punt aangekomen waarop je je data wilt verwerken en analyseren? Lees deze pagina dan goed door, en hopelijk kunnen we je een beetje op weg helpen.

Voordat je gaat analyseren, en eigenlijk al wanneer je je proefopzet aan het bedenken bent, ga je voor jezelf na wat voor soort onderzoek je uitvoert: Kwantitatief onderzoek of Kwalitatief onderzoek. Bij beide soorten horen namelijk verschillende analysemethoden.

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verkrijg je cijfermatige inzichten over jouw onderzoeksvraag. Voorbeelden zijn experimenteel onderzoek, surveyonderzoek (vragenlijsten) en monitoring. Het antwoord kun je dus in hoeveelheden uitdrukken. Heb je in jouw PWS getalsmatige gegevens? Dan kun je een grafische analyse of statistiek toepassen. Bij een grafische analyse maak je grafieken die ondersteunen bij het zoeken naar het verband tussen grootheden. Bij statistiek vergelijk je bijvoorbeeld gemiddeldes of analyseer je de correlatie tussen twee grootheden.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek draait het niet om cijfers, maar juist om woorden/betekenissen. Je wilt onderzoeken wat de gedachten/motivatie/beleving etc. van mensen is. Voorbeelden zijn interviews, observatieonderzoek of literatuur/bronnenonderzoek. Dit soort onderzoek is dus ook meer interpretatief, omdat het over een subjectieve betekenisverlening gaat. Zijn jouw onderzoeksgegevens bijvoorbeeld teksten of beelden? Dan past (waarschijnlijk) een kwalitatieve analyse beter bij jouw profielwerkstuk. Je categoriseert hierbij stukjes tekst of beeld op een systematische manier.

Statistiek

Wanneer je twee groepen met elkaar wilt vergelijken, of wanneer je wilt onderzoeken of er een verband is tussen variabelen, dan zul je gebruik moeten maken van statistiek. Wanneer je wiskunde A hebt zul je hier al het een en ander over hebben geleerd. Ook voor leerlingen met wiskunde B, C of D geen paniek: Universitair Docent Jonas van Nijnatten heeft een cursus gemaakt over basisstatistiek. Op deze pagina vind je naast de presentatie, ook twee google spreadsheets. Met deze spreadsheets kun je oefenen met een T-test en met Correlatie. Deze spreadsheets gebruik je bij het college om een aantal oefenopdrachten te maken, maar je kunt ze wellicht ook direct voor jouw data gebruiken. Let op dat je een kopie van de spreadsheets maakt, zodat je ze kunt bewerken.

Oefen met Statistiek

Presentatie Statistiek Introductie

Statistiekcollege – PWS Jonas van Nijnnatten

 

Tools: Spreadsheets.
Maak een kopie voor gebruik!

Tip!

Tip!

Houd je documentatie op orde en up-to-date. Zorg dat je niet op het eind van jouw PWS alles moet opzoeken en bijwerken! 

Meer handige links naar Statistiek hulp: