Dataverwerking

Dataverwerking

Statistiek

Wanneer je twee groepen met elkaar wilt vergelijken, of wanneer je wilt onderzoeken of er een verband is tussen variabelen, dan zul je gebruik moeten maken van statistiek. Wanneer je wiskunde A hebt zul je hier al het een en ander over hebben geleerd. Ook voor leerlingen met wiskunde B, C of D geen paniek: Universitair Docent Jonas van Nijnatten heeft een cursus gemaakt over basisstatistiek. Op deze pagina vind je naast de presentatie, ook twee google spreadsheets. Met deze spreadsheets kun je oefenen met een T-test en met Correlatie. Deze spreadsheets gebruik je bij het college om een aantal oefenopdrachten te maken, maar je kunt ze wellicht ook direct voor jouw data gebruiken. Let op dat je een kopie van de spreadsheets maakt, zodat je ze kunt bewerken.

Oefen met Statistiek

Presentatie Statistiek Introductie

Statistiekcollege – PWS Jonas van Nijnnatten

 

Tools: Spreadsheets.
Maak een kopie voor gebruik!

Tip!

Tip!

Houd je documentatie op orde en up-to-date. Zorg dat je niet op het eind van jouw PWS alles moet opzoeken en bijwerken! 

Meer handige links naar Statistiek hulp: