Uitvoerende fase

Onderzoeken of ontwerpen?

Je kunt voor je profielwerkstuk ontwerpen of onderzoeken. De aanpak van een onderzoeksprofielwerkstuk verschilt van een ontwerpprofielwerkstuk. Kies hieronder wat voor jouw profielwerkstuk van toepassing is.