Verantwoording

Dit platform wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal Nederlandse onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden. Hieronder staat per onderdeel van de website welke instellingen betrokken zijn.

Onderwerp kiezen
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Hogeschool Rotterdam
Vragen opstellen
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Hogeschool Rotterdam
Onderzoek & ontwerp
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Hogeschool Rotterdam
Schrijven
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Hogeschool Rotterdam
Presenteren
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
Voor docenten
 • Erasmus Univeriteit Rotterdam
 • Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ regio Rijnmond/Drechtsteden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
Inspiratie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • LitLab
 • Nationaal Platform voor de Talen
 • Profielwerkstuk Taalkunde
 • PWS Wereld
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Wageningen Universiteit
 • Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ regio Rijnmond/Drechtsteden


Dit werk van Profielwerkstuk.nl valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.