Voor docenten

Het begeleiden en beoordelen van een profielwerkstuk is geen eenvoudige taak, met de beschikbare tijd in het achterhoofd. Onderstaande pagina’s hebben als doel om daar handvatten voor te bieden, waarmee de leeropbrengst voor leerlingen vergroot kan worden én de tijdsinvestering van de docent zo verkleind kan worden dat deze wel binnen de beschikbare tijd voor de docent past.

Profielwerkstuk